Recent Updates หน้า 2 Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • tumamulet 1:51 pm on October 2, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags:   

  23 พฤศจิกายน 2557 เตรียมตัวไปงานประกวดพระเครื่องจันทบุรี 

  แจ้งข่าววงการนักสะสมพระเครื่อง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เตรียมตัวไปงานประกวดพระเครื่องจันทบุรี ซึ่งงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ดำเนินงานโดยชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้ทมี่ชื่นชอบในการสะสมและกเปลี่ยน อย่าลืมพบกันในงานประกวดพระเครื่อง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน(ทุ่งนาเชย)

  Advertisements
   
 • tumamulet 1:23 pm on October 2, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags:   

  ข่าวดีงานประกวดพระเครื่อง ของพี่น้องเมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 

  แจ้งข่าวดีงานประกวดพระเครื่อง ของพี่น้องเมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 นักสะสมในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ควรพลาดงานนี้ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โดยทีมงาน ชมรมพระเครื่องเมืองละโว้ สำหรับท่านที่ต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์สะสมพระเครื่องก็มีในงานนี้โดยมีการเปิดให้วางแผงจร ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557

   
 • tumamulet 4:17 am on September 26, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: กฐินพระราชทาน   

  ไปรษณีย์ไทย กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.2557 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปัจจัยสมทบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค.2557 โดย ปณท จะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ฝ่ายเลขานุการ โทร.0-2831-3161 ที่มา..http://www.khaosod.co.th

   
 • tumamulet 4:11 am on September 26, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags:   

  จัดประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 

  สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 24-29 ก.ย.2557 ที่โรงแรมคลาสสิก เคมิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา และที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หัวข้อ หลักในการประชุมคือ ขันติธรรมทางศาสนา โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมใน วันที่ 26 ก.ย.นี้ ที่ มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มา..http://www.khaosod.co.th

   
 • tumamulet 1:11 pm on September 17, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: งานประเพณี, เทศกาล   

  งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 2557 

  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ชุมชน จะจัดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 ต.ค. 2557 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมย์ (วัดจองสูง) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

  ทุกเช้า ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 7 ต.ค. จัดให้มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารสุก ส่วนวันที่ 8-9 ต.ค. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่มา khaosod

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก