งานประกวดพระท้องถิ่น จ.พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

งานประกวดพระเครื่อง ท้องถิ่นภาคเหนือ 25 ธ.ค.57

งานประกวดพระเครื่อง ท้องถิ่นภาคเหนือ 25 ธ.ค.57

งานประกวดพระเครื่อง ท้องถิ่นภาคเหนือ  จ.พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิจิตร ติดต่อจองแผงพระได้ที่ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร โทร.08-1379-3952

สารบัญรายการพระประกวด
พระหลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 34 รายการ )
พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม ชุดที่ 1 โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ
พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม ชุดที่ 2 โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ
พระรูปหล่อ – เหรียญพระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ
เครื่องรางจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ
พระหลวงพ่อเขียน จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม ชุดที่ 1 โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ
พระหลวงพ่อเขียน จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม ชุดที่ 2 โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ
พระคณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม ชุดที่ 1 โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ
พระคณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม ชุดที่ 2 โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
พระจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำโต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
พระอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทั่วไป โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
พระหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จังหวัดพิจิตร ทั่วไป โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 34 รายการ )
พระหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จังหวัดพิจิตร ทั่วไป ชุดที่ 2 โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 25 รายการ )
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
เครื่องรางยอดนิยม จ.นครสวรรค์ โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ทั่วไปโต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
พระหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ. นครสวรรค์ โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
พระจังหวัดพิษณุโลก ทั่วไป โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )

Advertisements