23 พฤศจิกายน 2557 เตรียมตัวไปงานประกวดพระเครื่องจันทบุรี

แจ้งข่าววงการนักสะสมพระเครื่อง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เตรียมตัวไปงานประกวดพระเครื่องจันทบุรี ซึ่งงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ดำเนินงานโดยชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้ทมี่ชื่นชอบในการสะสมและกเปลี่ยน อย่าลืมพบกันในงานประกวดพระเครื่อง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน(ทุ่งนาเชย)

โฆษณา