จัดประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1

สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 24-29 ก.ย.2557 ที่โรงแรมคลาสสิก เคมิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา และที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หัวข้อ หลักในการประชุมคือ ขันติธรรมทางศาสนา โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมใน วันที่ 26 ก.ย.นี้ ที่ มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มา..http://www.khaosod.co.th

Advertisements