งานบูชาธรรม101ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ด้วยวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน กำหนดจัด “งานบูชาธรรม 101 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ในวันที่ 3 ต.ค. 2557 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็น ต้นไป มีขั้นตอน คือ พิธีไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เจริญจิตตภาวนา และปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมงานบูชาธรรม 101 ปี ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มา khaosod

Advertisements