งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 2557

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ชุมชน จะจัดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 ต.ค. 2557 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมย์ (วัดจองสูง) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

ทุกเช้า ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 7 ต.ค. จัดให้มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารสุก ส่วนวันที่ 8-9 ต.ค. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่มา khaosod

โฆษณา