รายการประกวดพระเครื่อง โรงเรียนนายร้อยสามพราน อย่าพลาดงานใหญ่

รายการประกวดพระเครื่อง โรงเรียนนายร้อยสามพรานงานประกวดพระ งานนายร้อยสามพราน

ตำรวจภูธรภาค 7 จัดการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

กำหนดจัดงานการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับการสนับสนุนจาก นายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยม พระเครื่องพระบูชาไทย, ชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์

รายการประกวดพระเครื่อง โรงเรียนนายร้อยสามพราน อย่าพลาดงานใหญ่ สำหรับรายการพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ที่จัดประกวดมี 4 ประเภท รวมกว่า 2,500 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และส่ง พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์เข้าร่วมประกวด ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และในวันเสาร์ที่ 16 ส.ค.2557 จะมีพิธีเลี้ยงรับรองคณะกรรมการการประกวด และการประมูลพระเครื่องพระบูชา ของรักของหวง รายได้สมทบกองทุนการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7

Advertisements