เปิดศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา หมายเลข 0-2441-6400 กด 2 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ พระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนและภาพ ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพระสงฆ์ปรากฏตาม โซเชี่ยลมีเดียจำนวนมาก เป็น การเปิดช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นพฤติกรรมของ พระสงฆ์สามารถแจ้งมายังศูนย์ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที http://www.khaosod.co.th/

Advertisements