พิธีบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จัดพิธีบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11-12 ส.ค.2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเสมียนนารี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูสาทรปริยัติคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี โทร.0-2954-4832, 08-1241-3949

Advertisements