สร้างพระปางเปิดโลก4จังหวัด วัดพระยืนเจ้าภาพประดิษฐานทั่วภาคเหนือ

พระครูภาวนาโสภิต เจ้าอาวาสวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า จากการที่พ่อขุนมังราย หรือพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย สร้างอาณาจักรล้านนาเป็นผลสำเร็จ สร้างความรุ่งเรืองทั้งด้านการเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม มาจนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ.1606 พระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์องค์ที่ 33 นครหริภุญไชย ทรงเททองหล่อพระพุทธมหาปฏิมากรทองสัมฤทธิ์ สูง 9.11 เมตร ก่อนอัญเชิญประดิษฐาน ณ พุทธมหาสถานวัดพระยืน ทางคณะศรัทธาวัดพระยืนจึงมีความประสงค์สร้างพระพุทธเมตตาปางเปิดโลก ล้านนา ขนาดสูง 9.11 เมตร เพื่อฉลองวัดพระยืนพุทธมหาสถาน มีวาระครบ 1,345 ปี โดยจะเททองหล่อพระพุทธเมตตาปาง เปิดโลกนี้ใน 3 อาณาจักร ซึ่งเป็นดินแดนที่พญามังรายได้รวบรวมไว้ ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน อีกทั้งยังจะนำพระพุทธเมตตาปางเปิดโลกประดิษฐานที่ จ.พะเยา อีกด้วย

ในการเททองหล่อองค์พระแต่ละจังหวัดจะหล่อพระยืนพระพุทธเมตตาปางเปิดโลก ล้านนาขนาด 19 นิ้ว เท่ากับจำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด ซึ่งจ.เชียงรายมี 18 อำเภอ จ.เชียงใหม่มี 25 อำเภอ และจ.ลำพูนมี 8 อำเภอ และจ.พะเยาอีก 8 อำเภอ รวม 59 อำเภอ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามอบให้แต่ละอำเภอประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 5,519,601 บาท ร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 750 ปีของจังหวัดเชียงราย ร่วมสร้างถวายแด่เจ้าผู้ครองนครหริภุญไชย ทุกพระองค์ และพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการเททองหล่อพระพุทธเมตตาปางเปิดโลกขนาด 9.11 เมตร ด้วยทองเหลืองกิโลกรัมละ 399 บาท จำนวน 9,999 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 3,989,601 บาท และร่วมเททองหล่อพระพุทธเมตตาปางเปิดโลกขนาด 19 นิ้ว องค์ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,530,000 บาท รวมทุนในการดำเนินงานทั้งสิ้น 5.519,601 บาท สามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูภาวนาโสภิต โทร.08-3568-8936 หรือที่ นายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงยอง โทร.08-0491-1115

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8647 ข่าวสดรายวัน

 

Advertisements