งานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557 จังหวัดนครปฐม

งานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557 จังหวัดนครปฐมข่าว งานประกวดพระเครื่อง17สิงหาคม2557 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8632 ข่าวสดรายวัน

พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในฐานะประธานจัดงานการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของ งานประกวดพระเครื่องตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีปรองดอง ในหมู่ประชาชนทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และนำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ประธานดำเนินงาน กล่าวเสริมว่า กำหนดจัดงานการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557 ณ หอประชุม ชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับการสนับสนุน จากนายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ชมรมพระเครื่อง ท่าพระจันทร์ นักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยทั่วประเทศ

สำหรับรายการพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ที่จัดประกวดมี 4 ประเภทรวมกว่า 2,500 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และส่งพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์เข้าร่วมประกวด ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และในวันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2557 จะมีพิธีเลี้ยงรับรองคณะกรรมการการประกวดและการประมูลพระเครื่องพระบูชาของรักของหวง เพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุน การประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 ต่อไป

Advertisements