พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า)

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า)

ปูชนียบุคคลที่พุทธศาสนิกชนชาวเมืองนครศรีธรรมราช ให้ความเลื่อมใสศรัทธา “พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์” หรือ “พ่อท่านนวล ปริสุทโธ” เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยท่านเป็นพระเกจิที่มีพรรษาสูงในจังหวัด

พ่อท่านนวล เกิดในตระกูลเจริญรูป เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2465 ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม 5 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ ที่บ้านไสหร้า หมู่ 4 ต.ทุ่งสัง (หมู่ที่ 1 ต.บางรูปในปัจจุบัน) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช บิดา-มารดา ชื่อ นายเกลื่อนและนางพิม เจริญรูป

อายุครบ 20 ปีเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.2485 ณ พัทธสีมาวัดภูเขาหลัก ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัตน์ วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดชื่น อินทสุวัณโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

เมื่อพระภิกษุนวลเข้าศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท ที่สำนักเรียนวัดประดิษฐาราม และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐารามตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง ปัจจุบัน

พ.ศ.2493 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2499 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พ.ศ.2503 เป็นกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดประดิษฐาราม

พ.ศ.2508 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
พ.ศ.2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2535 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล
ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2515 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่พระครูวิสุทธิ บุญดิตถ์

พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม

พ่อ ท่านนวลเป็นพระนักพัฒนานักการศึกษาและนักสาธารณูปการ ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ในปีพ.ศ.2501 โดยบริจาคที่ดินของวัดจำนวน 12 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน นำชาวบ้านซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวที่ชำรุดจนใช้การได้ พร้อมทั้งก่อตั้งกองทุนหลวงพ่อนวล ปริสุทโธ เพื่อเป็น กองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประดิษฐารามที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ฐานะยากจน รวมทั้งก่อตั้งกองทุนหลวงพ่อนวล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระธรรมในสถาบันศาสนาทั้งใน และต่างจังหวัด

พ่อท่านนวลยังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัด ตลอดจนถนนหนทางในชุมชนมากมาย เช่น สร้างกุฏิ โรงธรรม หอฉันและบ่อน้ำสาธารณะ ขอกำลังแรงงานเครื่องจักรกลจากแขวงการทางนครศรี ธรรมราชในการก่อสร้างถนน ก่อสร้างอุโบสถแบบถาวร สร้างเมรุเผาศพ สร้างซุ้มประตูวัด ศาลาพักร้อน สร้างโรงทานใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ชาว อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ต่างมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพ่อท่านนวล เป็นเนื้อนาบุญของชาวเมืองอย่างแท้จริง

ด้านวัตถุมงคลพ่อท่านนวล จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ พระเครื่องวัตถุมงคลรุ่น ล่าสุด สร้างปี 2552 ผ่านพิธีปลุกเสกสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บูชา กำลังได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา รูปเหมือนพ่อท่านนวล ขนาดบูชาเนื้อโลหะหน้าตัก 5 นิ้ว รูปหล่อลอยองค์เบ้าทุบ และเหรียญพ่อท่านนวลเจริญโภคทรัพย์ เป็นต้น พ่อท่านนวลเป็นพระเกจิอาจารย์ของภาคใต้ เป็นที่เคารพบูชาและกล่าวขวัญของคนเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยจริยวัตรและวัตรปฏิบัติอันงดงามที่ผู้อื่นเปรียบได้ยากในปัจจุบัน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวอำเภอทุ่งใหญ่และอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่านมักได้รับนิมนต์ไปร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องวัตถุมงคล ในต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และต่างประเทศหลายครั้ง เช่น ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพและความชราภาพ หลังจากที่ท่านเข้ารักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.2555 ภายใต้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ชุดใหญ่

อาการของท่านทรง และทรุดกว่าสองเดือน จวบจนเช้าของวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.2555 พ่อท่านนวล ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69 สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ศิษยานุศิษย์ http://www.khaosod.co.th/

Advertisements