เชิญร่วมจอง “พระพุทธไตรโลกนาทบพิตร บูชิตกตัญญุตาฯ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสร้าง “พระพุทธไตรโลกนาทบพิตร บูชิตกตัญญุตาฯ” พระพุทธรูปประจำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างพระพุทธรูปประจำหน่วยงานในสังกัด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุมงคลในการจัดสร้างครั้งนี้ ประกอบด้วย พระพุทธไตรโลกนาทบพิตร บูชิตกตัญ ญุตาฯ ขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวนการสร้าง 2,000 องค์ (หรือตามสั่งจองเพิ่มเติม) เปิดให้บูชาองค์ละ 15,000 บาท และเหรียญรูปไข่พระพุทธไตรโลกนาทบพิตร บูชิตกตัญญุตาฯ หลังยันต์ พระเครื่อง เหรียญเนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 100,000 เหรียญ เพื่อมอบให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ทั่วประเทศจำนวน 70,000 นาย ส่วนที่เหลือเปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญบูชาเหรียญละ 100 บาท

ผู้สนใจ สั่งจองพระเครื่องพระบูชา พระพุทธรูปและเหรียญรูปไข่ พระพุทธไตรโลกนาทบพิตร บูชิตกตัญญุตาฯ ได้ที่สำนักงาน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2265-6149 และที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

Advertisements