แจ้งข่าวงานบุญกุศล ร่วมบุญก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดคำตุนาง

วัดคำตุนาง อ.เมือง จ.มุกดาหารวัดคำตุนาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

แจ้งข่าวงานบุญกุศล ร่วมบุญก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดคำตุนาง
พระอธิการบุญธรรม ติกขวีโร เจ้าอาวาสวัดคำตุนาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยวัดคำตุนาง ร่วมกับคณะกรรมการวัดและชาวบ้านคำตุนาง มีมติให้ก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดคำตุนาง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนในการจัดสร้างกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ส่วนหนึ่งคือการร่วมแรงร่วมใจจากท่านสาธุชนทั้งหลาย จัดสร้างศาลาการเปรียญขึ้น เพื่อใช้ในโครงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โครงการของวัด และสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของชาวบ้าน เช่น โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างศาสนวัตถุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางวัดยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงขอรับบริจาคจากท่านพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ที่เห็นความสำคัญของการสร้างศาลาการเปรียญในครั้งนี้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญการกุศลในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระอธิการบุญธรรม เจ้าอาวาสวัดคำตุนาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 08-9273-0773 …วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8630 ข่าวสดรายวัน

Advertisements