หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์ ละสังขารแล้ว

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์

วันที่ 5 มีนาคม 2557 หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์ ละสังขารแล้วเมื่อเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ด้วยระบบไตไม่ทำงาน หลวงปู่หงษ์ ท่านเกิด วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2460 มรณะ พุธที่ 5 มีนาคม 2557 สิริอายุรวม 97 ปี บริบูรณ์
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่6 เดือนมีนาคม 2557

เวลา 14.00 น คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์พร้อมกัน บริเวณพิธีวิหารปราสาทเพชร สุสานทุ่งมน

เวลา 15.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี

  • ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • ประธานสงฆ์ให้ศีล
  • เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นำกล่าวขอขมาศพหลวงปู่
  • ประธาณฝ่านฆราวาสประกอบพิธี น้ำหลวงสรงศพหลวงปู่
  • คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและศิษยานุศิษย์ร่วมสรงน้ำศพ

เวลา 19.00 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

  • พระมหาเถระแสดงธรรม 1 กัณฑ์
  • พระสงฆ์อนุโมทนา

ขอขอบคุณ https://www.facebook.com/LuangpuHong

หลวงปู่หงษ์ มรณภาพ สร้างความเสียใจให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมาก แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดี หลวงปู่ท่านแสดงธรรมครั้งสุดท้ายในธาตุขันธ์นี้ให้พวกเราได้พิจารณาให้เห็นธรรม

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

Advertisements