ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ 2557 ประเพณีสำคัญก่อนวันตรุษจีน 2014

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ 2557 ประเพณีสำคัญก่อนวันตรุษจีน 2014

นับเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญก่อนวันตรุษจีน ที่ได้สืบทอดปฏิบัติต่อๆกันมาคือประเพณีการไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ 2557 ด้วยความเชื่อและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวจีนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลปีใหม่จีน คือวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ก่อนจะถึงเทศกาลวันตรุษจีนเนื่องด้วยเทพที่ดูแลมนุษย์ในโลกท่านจะกลับขึ้นไปรายงานการกระทำต่างๆของมนุษย์ และความต้องการคำร้องขอต่างๆให้เทพเจ้าแห่งสวรรค์ให้ทรงรับทราบ วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ 2557 (ซิ้งเจียที) ปีนี้ตรงกับวันที่ 24 มกราคม 2557 ตอนเช้า และจะกลับมาเมืองมนุษย์อีกครั้งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เรียกว่าวันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ปฏิบัติต่อๆกันมา

Advertisements