วันวิสาขปุรณมีบูชากับโครงการอิ่มบุญ

วันวิสาขปุรณมีบูชา

“วิสาขปุรณมีบูชา” หรือ “วิสาขบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วันที่พระศาสดา หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความสำคัญ ประกาศให้เป็นวันแห่งการฉลองทั่วโลก และถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติด้วย โดยเรียกชื่อว่า “United Nations Day of Vesak”

สำหรับวันวิสาขบูชาปี 2556 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ สืบเนื่องจากเป็นช่วงต่อเนื่อง “พุทธชยันตี 2600 ปี” หลายๆ จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพ มหานครจึงได้จัดงาน “วันวิสาข บูชาโลก” กันอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการจัดเทศกาลงานวันวิสาขบูชาโลก จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา การแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็น มาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา รวมถึงร่วมกันสร้าง สรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพระ พุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น หนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญ คือ “โครงการอิ่มบุญ” โครงการในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีสัมพุทธชยันตีเมื่อ ปีที่แล้ว และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

โครงการอิ่มบุญ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติธรรม จัดการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคนหนุ่มสาวในด้านคุณธรรม และปลูกฝังเยาวชนให้มีกุศลจิต รู้ถึง บาป บุญ คุณ โทษต่างๆ เพื่อเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติที่มีธรรมะในใจ ช่วยกันพัฒนาประเทศ และต่อ ยอดพระบวรพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป

พระกริ่งอิ่มบุญ พระกริ่งสัมพุทธชยันตี 2600

รวมไปถึง “พระกริ่งอิ่มบุญ” หรือที่เรียกกันว่า “พระกริ่งสัมพุทธชยันตี 2600” ซึ่งทางโครงการจัดสร้างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตกุศลร่วมส่งเสริมโครงการนั้น ด้วยพุทธลักษณะอันงดงาม ตามแบบพระกริ่งวัดบวรนิเวศวิหาร กอปรกับพิธีเททอง โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานรวมพลังเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) อันบริสุทธิ์จากพระอาทิตย์จุดชนวนเทียนชัย และพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานจุดเทียนชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ 108 รูป ร่วมอธิษฐานจิตและลงอักขระเลขยันต์ พร้อม นะ โภคทรัพย์ ทำให้พระกริ่งอิ่มบุญสมบูรณ์พร้อม ทั้งพุทธลักษณะและพุทธคุณเข้มขลัง เป็นที่ปรากฏประจักษ์แก่ผู้เช่าบูชาไปจนปัจจุบันเหลือจำนวนไม่มากนัก
สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมสร้างบุญสืบสานพระบวรพุทธศาสนา สามารถร่วมส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรมของเยาวชน ในวันวิสาขบูชานี้ โดยบริจาคบูชาและรับพระได้ทันทีเป็นครั้งแรกครั้งเดียว ที่ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศครับผม

พันธุ์แท้พระเครื่อง
ราม วัชรประดิษฐ์ http://www.khaosod.co.th/

Advertisements