ขอเชิญร่วมงานประกวดพระเครื่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปี2556

งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปี2556งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปี2556

ขอเชิญร่วมงานประกวดพระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ประจำปี 2556 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬานครสวรรค์ งานประกวดพระเครื่อง ปี 2556 โดยมูลนิธีการศึกษาเทศบาลนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสวรรค์ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และชมรมพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์

Advertisements