ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๕ ณ วัดทุ่งเศรษฐี

ร่วมสร้างมหากุศลทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๕

ณ วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒

ติดตามได้ที่เว็บวัดทุ่งเศรษฐี

Advertisements