ขอเชิญร่วมบุญกฐินแสนกอง พ.ศ. 2555 ปีที่ 7 กับเว็บพลังจิต

โครงการกฐินแสนกองเว็บพลังจิต จะทยอยทอดกฐินไปเรื่อยๆจนให้ครบ 1 แสนกอง อาจใช้เวลาหลายปี สมมุมติว่าปีแรกเราทอด 300 กอง คนที่บริจาคมาในปีนี้ ก็ได้อานิสงส์ กฐิน 300 กอง ไม่ได้หมายความว่า ทอดทีเดียว ปีเดียว แสนกอง เมื่อเราทอดปีละหลายๆกอง เราทอดทุกปี รวมกันจึง จะครบกฐินแสนกอง

พอปีไหน ครบแสนกองแล้ว ปีต่อไปก็เริ่ม แสนที่ 2 เป็นทอดกฐิน 2 แสนกอง แต่ว่าคนที่มาทอดทีหลังอาจจะไม่ได้ถึง แสน สองแสนกอง ตามปีที่เรากำหนด แต่อาจจะครบแสนได้ ถ้าทอดเรื่อยๆ

ทางเว็บพลังจิตจะทยอยทอดกฐิน ก่อนกำหนดการทอดของแต่ละวัด

โดยจะเริ่มทอดตั้งแต่ ตุลาคม 2555

ปิดการรับบริจาค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

ทอดกฐิน แสน กอง (สร้างประโยชน์ให้พระในวัด แสนครั้ง กระจายในวงกว้าง ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น การจรรโลงพระศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไป ผู้ที่ได้ทำบุญก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ำจุนพระศาสนาผู้ที่ได้รับคือพระภิกษุ สงฆ์ได้อาศัยปัจจัยสี่เป็นการดำรงขึ้นให้มีติดอยู่เพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสอนธรรมแก่ชาวโลกเป็นการสืบศาสนาให้ถาวร ซึ่งชาวพุทธควรจะปฏิบัติพิธีอันดีงามนี้ให้ถาวรสืบไป)

กำหนดจิต แสน ครั้ง (ฝึกจิตแสนครั้ง)

ได้อานิสงส์คูณ แสน (ได้พลังบุญมหาศาลแสนเท่าตัว)

กฐินแสนกองเปรียบเสมือนสายฝนตกลงมาเม็ดเล็กๆ แต่ตกกระจายครอบคลุมพื้นที่จำนวณมาก

ดำเนินการโดยเราเปิดรับบริจาคและเราจะโอนเงินทางธนาคารเข้ากับกองกฐินวัดหรือคณะกฐินอื่นๆเพื่อไปทอดกฐิน

โดยแบ่งเงินออกเท่าๆกัน เงินทีท่านบริจาคมาส่วนหนึ่งจะเฉลี่ยออกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการกฐิน เช่น ค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีวัดต่างจังหวัด เป็นต้น.

ติดตามร่วมบุญได้ที่ http://board.palungjit.com/f110/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2555-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-a-358161.html

Advertisements