เหรียญเจริญพร พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม

พิธีดี พิธีใหญ่ เหรียญสวย ขอเชิญร่วมสั่งจอง เหรียญเจริญพร พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 (เสาร์5)ปลุกเสกโดย พระคณาจารย์สายใต้และสายเขาอ้อ อาจารย์ประจวบคงเหลือ เจ้าพิธีพราหมณ์ ในวันงานแจกเหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกฟรี ข่าวพระเครื่องจากคุณMR95

Advertisements