งานบุญกฐิน ปี 55 วัดสุวรรณเจดีย์ หลวงพ่อเสงี่ยม

แจ้งข่าวงานกฐิน ทางคณะกรรมการวัดได้มีการประชุมเรื่องการจัดงานกฐิน ของทางวัดสุวรรณเจดีย์ ในปี พ.ศ 2555 นี้ และได้มีมติว่าเห็นสมควรจัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 และทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลของทางวัดเอง คือรุ่น กฐิน ๕๕ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดการรับเป็นเจ้าภาพงานบุญกฐิน ของวัดปีนี้ทางวัดได้จัดเป็นชุดกฐินขึ้นเป็นจำนวน 200 กอง ๆ ละ 3,000 บาท โดยผู้ร่วมทำบุญกฐินจะได้รับพระเครื่องวัตถุมงคล เป็นเนื้อเงิน 1 เหรียญ เนื้อทองทิพย์ 30 เหรียญ รวม 31 เหรียญ ต่อ 1 กองhttp://www.watsuwanjadee.com/index.php

Advertisements