เชิญลูกประคำรูปปั้นครูบาศรีวิชัย ประดิษฐานบนรูปปั้น

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญลูกประคำประธานขึ้นประดิษฐานบนรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีลักษณะความหลากหลายในการพัฒนาที่ผสมผสานกัน ทั้งความเป็นเมืองเก่าแก่โบราณ เป็นชาตสถานและมรณสถานของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาศรีหริภุญไชย อีกทั้งเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ แต่ยังขาดจุดศูนย์รวมและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ได้แวะชมและซื้อ ตลอดจนการพัฒนาไปสู่การจับคู่ธุรกิจ และการลงทุน

สำหรับการก่อสร้างรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างลิฟต์ ภูเขาสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้สูงอายุที่ขึ้นมาสักการะครูบาศรีวิชัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย บันไดทางขึ้นวัด ลานค้าชุมชน และร้านจำหน่ายสินค้า จึงจะเป็นการส่งเสริมทั้งวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ทั้งนี้มีการประกอบพิธีมังคลาภิเษกรูปปั้น ครูบาเจ้าศรีวิชัย และลูกประคำแล้ว พร้อมอัญเชิญลูกประคำประธานขึ้นประดิษฐานบนรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัย คงเหลือแต่พิธีบรรจุหัวใจครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้กำหนดจัดพิธีในวันที่ 11 มิ.ย.2555 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย

ที่มา…ข่าวสดรายวัน

Advertisements