พระเครื่องหลวงปู่เร็ว วัดหนองโน อุบลราชธานี

เหรียญมหาโภคทรัพย์รวยเร็ว หลวงปู่เร็ว นับว่าเป็นพระเครื่องที่สร้างและออกแบบได้สวยงาม หลวงปู่เร็ว วัดหนองโน อุบลราชธานีท่านเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของบูรพาจารย์ หลวงปู่ญาท่านสวน วัดนาอุดม

Advertisements