พระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับชาวพุทธ

พระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสมเด็จหลวงพ่อท่านคล้าย ตะกรุด 3 ดอก

สำหรับชาวพุทธเรานั้นพูดได้ว่า พระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกคนไทยเราไปแล้ว เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ภัยพิบัติมีให้พบเจอแทบจะรายวัน หลายๆประเทศที่กำลังประสบอยู่รวมทั้งเมืองไทยเราก็คงหนีไม่พ้นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ถึงอย่างไรพระเครื่องก็เป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ คนไทยเรามานานและเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

Advertisements