โรงพยาบาลราชบุรี ทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นาย สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชบุรี เตรียมจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำจตุปัจจัยสมทบกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาล ราชบุรี ในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชบุรี จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญสมทบกองทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาล ราชบุรีได้ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถร่วมทำบุญได้ด้วยตนเองหรือโอนเงินผ่านบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี (กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงมะเร็ง) ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ประเภทบัญชีออทรัพย์ เลขที่บัญชี 705-1-59940-2 หรือธนาณัติตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลราชบุรี โทร. 0-3271-9600 ต่อ 2323

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์มีขนาด 855 เตียง ไม่รวมห้องไอซียู ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี ให้บริการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาวิชา และแพทย์เฉพาะทางย่อย เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชบุรี

ทีมา

Advertisements