หลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดจันดี รุ่นนะมหาเศรษฐี

เนื่องด้วยทางวัดจันดี(ทุ่งปอน) ได้จัดสร้างวัตถุมงคล พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พิมพ์ยืน(พระบูชา) รุ่นนะมหาเศรษฐี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างศาลาการเปรียญศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ควนโด (วัดจันดีอุปถัมภ์)
2.สร้างกำแพงวัดจันดีด้านทิศตะวันตก
3.ก่อตั้งมูลนิธิ “บารมีพ่อท่านคล้าย” เพื่อการศึกษาและสาธารณะกุศล

เชิญร่วมพิธีเททองหล่อนำฤกษ์วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา09.39น. โดยมีพ่อท่านนวลเป็นประธานเททองและสั่งจองวัตถุมงคล….หลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดจันดี รุ่นนะมหาเศรษฐี

Advertisements