โลกของตุ๊กตา เล่าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

นอกเหนือจากความน่ารักของตุ๊กตา ที่ผูกพันใกล้ชิดกับเด็ก ๆ ตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบสนใจสะสมในความพิเศษของตุ๊กตายังถ่ายทอดบอกเล่าเรื่อง ราวความเชื่อ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานให้ศึกษาสัมผัส

ต่อเนื่องจาก วันเด็กแห่งชาติ ที่เพิ่งผ่านพ้น ขณะที่สถานที่ต่าง ๆ จัดกิจกรรมมากมายมอบความสุขให้กับเด็กได้แสดงความสามารถสนุกเพลิดเพลินพร้อม ครอบครัว ในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งก็ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้นเช่นกัน

อีกทั้งในบางกิจกรรมได้เผยแพร่ต่อเนื่อง อย่างเช่น โลกของตุ๊กตา นิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครจัดขึ้นและมีกำหนดแสดงต่อเนื่องถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนหนึ่งจากนิทรรศการภัณฑารักษ์บอกเล่าว่า โลกของตุ๊กตานิทรรศการพิเศษครั้งนี้แสดงความหมายประวัติของตุ๊กตาในโลก มีเรื่องราวของตุ๊กตาของไทยที่ปรากฏรู้จักกันมาแต่ครั้งสมัยก่อน   ประวัติศาสตร์จวบปัจจุบัน และจากพัฒนาการของตุ๊กตาซึ่งเกี่ยวเนื่องในพิธีกรรมความเชื่อ หลากเรื่องราวของตุ๊กตายังปรากฏให้เห็นในภาพของเล่น ของที่ระลึกสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบสนใจสะสม

“ตุ๊กตา สิ่งที่ใกล้ชิดผูกพันกับมนุษย์มายาวนานในนิทรรศการพิเศษครั้งนี้มีเรื่องราว หลากหลายของโลกของตุ๊กตาบอกเล่าทั้งแหล่งกำเนิด     วิวัฒนาการตุ๊กตาที่เกิดขึ้นในโลก ตุ๊กตาของไทยทั้งที่เป็นของเล่นในความทรงจำของที่ระลึก ตุ๊กตาที่เกี่ยวเนื่องในพิธีกรรม ตุ๊กตาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตุ๊กตาที่มีปรากฏในยุคต่าง ๆ จวบปัจจุบัน ฯลฯ ซึ่งสื่อในการแสดงมีทั้งภาพถ่าย วัตถุ หุ่นจำลอง อย่าง ภาพตุ๊กตาก่อนประวัติศาสตร์ ภาพตุ๊กตานานาชนิด ตุ๊กตาดินเผาสมัยทวารวดี สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ อีกทั้งมีตุ๊กตารูปหงส์สมัยล้านนา ตุ๊กตารูป สัตว์สมัยสุโขทัย ฯลฯ”

ประวัติศาสตร์ตุ๊กตากล่าวไว้นับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเชื่อกันว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ผลิตตุ๊กตาขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมและ ใช้เป็นของเล่น ตุ๊กตาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผลิตจากวัสดุง่าย ๆ อย่างเช่น ดิน ขนสัตว์ ไม้ ฯลฯ จากเนื้อหาของ นิทรรศการยังกล่าวถึงตุ๊กตาที่พบในประเทศไทยโดยช่วงแรกของยุคประวัติศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นตุ๊กตาใช้ในพิธีกรรม อาทิ ตุ๊กตาเจ้าพราหมณ์ ที่ทำเป็นรูปบุคคลนั่งเท้าแขนสำหรับตั้งไว้ในศาลพระภูมิ ตุ๊กตาเสียกบาล ใช้สำหรับการสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ

จากนั้นมาตุ๊กตาปรับ เปลี่ยนลักษณะการใช้งานมาเป็นของเล่นของสะสมและต่อมาประวัติศาสตร์ตุ๊กตาใน ประเทศไทยก็ปรับเปลี่ยนไปโดยได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอย่างสอดคล้องกับ ประวัติศาสตร์ตุ๊กตาของโลก  แต่อย่างไรก็ตามตุ๊กตายังคงได้รับความนิยมในฐานะการเป็นของเล่น ของสะสมตลอดมาทุกยุคสมัยเป็นสิ่งสะท้อนถึงสภาพสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนร่วมสมัยชัดเจน

อีกทั้งนิทรรศการที่มีความหมาย นอกจากเผยแพร่ความรู้คุณค่าของตุ๊กตาที่มีมานับแต่อดีต โลกของตุ๊กตาครั้งนี้ยังมีจุดหมายสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว พร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจชื่นชมใกล้ชิดในเรื่องราวของตุ๊กตาที่รู้จัก คุ้นเคยกัน.
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553http://www.dailynews.co.th

Advertisements