รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

เผยรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 วันนี้ (7 ม.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเป็น นักศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 ดังนี้

นักศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 ตามรายชื่อสาขาต่างๆดังนี้
1.ศ.ปรีชา เถาทอง สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม
2.นายองอาจ สาตรพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3.นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์-แกะสลักเครื่องสด
4.นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร สาขาทัศนศิลป์ ด้านภาพถ่าย
5.นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์
6.นายจตุพร รัตนวราหะ สาขาศิลปะการแสดง ด้านนาฏศิลป์-โขน
7.นายอุทัย แก้วละเอียด สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทย
8.นางมัณฑณา โมรากุล สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
9.นายประยงค์ ชื่นเย็น สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง-ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

วันพฤหัสบดี ที่ 07 มกราคม 2553 http://www.dailynews.co.th

Advertisements