ธรรมะจากอ้อมกอด ผู้เขียน ปิยโสภณ (พระศรีญาณโสภณ)

หนังสือ ธรรมะจากอ้อมกอด  ผู้เขียน ปิยโสภณ (พระศรีญาณโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดย สำนักพิมพ์บีไรท์ ในเครือ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

ร่วมกันให้อ้อมกอดแทนความอบอุ่น ให้คำสอนแทนความรัก ความปรารถนาดี ปลูกรากแก้วของแผ่นดินให้เติบโตอย่างมั่นคงและงดงาม

ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คน สังคม หรือแผ่นดินก็จำเป็นต้องมีรากแก้ว หากรากแก้วไม่แข็งแรงลำต้นก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้  ความรักความเข้าใจ ความอบอุ่น คือรากแก้วของครอบครัว

ศาสนาของพ่อแม่เกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ เป็นศาสนาแรกของลูก สอนให้ลูกรู้จักชั่วดี อะไรควรทำ อะไรควรละ มาตั้งแต่ต้น

รวบรวมคำสอนที่เปี่ยมไปด้วยความหวังดีต่อลูก ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

อ่านจบได้ข้อคิดไว้เตือนตัวเองเสมอว่า ‘กลิ่นความดี…หอมทวนลม’

วันพุธ ที่ 06 มกราคม 2553www.dailynews.co.th

Advertisements