ยลงานศิลป์ สองศิลปินแห่งชาติ

ยลงานศิลป์สองศิลปินแห่งชาติ
ผ่านพ้นปีฉลูเข้าสู่ปีขาลพุทธศักราชใหม่กันแล้วซึ่งในความต่อเนื่องของการ สร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินทุกแขนงยังคงปรากฏให้ติดตาม

เช่นเดียวกับพื้นที่ศิลปะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้าย่านสนามหลวง เร็ววันนี้เตรียมแสดงผลงานประติมากรรมและสื่อ ผสมที่มีเอกลักษณ์ของสองศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์ ศ.เดชา วราชุนและ อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน โดยผลงานทั้งหมดเปิดให้ศึกษาสัมผัสใกล้ชิดในวันที่ 18 มกราคมต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553

“นอกเหนือจากผลงานจัด  วางบนผนังพื้นที่ ส่วนกลางห้องยังแสดงผลงานประติมากรรมซึ่งเป็นความลงตัว ผู้ชมได้สัมผัสใกล้ชิดกับผลงานประติมากรรมและจิตรกรรม อีกทั้งในความที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการแสดง ผลงานร่วมกันครั้งนี้” อ.นนทิวรรธน์ เริ่มบอกเล่าพร้อมกล่าวถึงผลงานที่จัดแสดงครั้งนี้ว่า การแสดงครั้งนี้มีหลากหลาย ผลงานสื่อผสมศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติทางด้านทัศนศิลป์มีจำนวนกว่า 80 ภาพ โดยสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดไกลความจริง

ขณะที่ประติมากรรมที่จัดแสดงมี 9 ผลงานในแนวคิด ไกลจากทุคติ ซึ่งมีความหมายถึงการห่างไกลจากความทุกข์ความหม่นหมอง ความเศร้า ความโลภ ความโกรธ หลงมี   ทั้งผลงานที่สร้างสรรค์ใหม่และผลงานชิ้นเก่า

ก่อนผลงานทรงคุณค่าทั้งหมดจะปรากฏให้ชม ส่วนหนึ่งจากผลงานที่เผยแพร่บอกเล่าแนวคิดการสร้างสรรค์ของศิลปิน อย่างภาพ กรุงเทพฯ ของ ศาสตราจารย์เดชาซึ่งมีความยาวต่อเนื่อง ศิลปินบรรยายถึงแนวคิดการสร้างว่า ด้านบนที่เป็นสีเข้มหมายถึงท้องฟ้า มองเหมือนมีดาว มีพลุแตกกระจาย เหมือนการเฉลิมฉลองวันที่เป็นมงคล ส่วนที่เป็นโลหะหมายถึงวัตถุแสดงความหมายเป็นเมือง กรุงเทพฯที่มีความเจริญเป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุกับจิตใจ

ขณะที่ผลงานที่มีชื่อว่า น้ำ สีเหลืองทองและสีขาวโดดเด่น ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นเส้นสายของสายน้ำ ผ่านเทคนิคสื่อผสม นอกจากนี้ยังมีภาพไม่มีชื่อที่ศิลปินต้องการแสดงถึงความล่องลอย เวิ้งว้างที่เป็นอิสระเสนอผ่านเทคนิคสื่อผสมเช่นเดียวกัน ฯลฯ

ส่วนประติมากรรมที่มีความหมายในแนวคิด ไกลจากทุคติ เจ้าของ ผลงานบอกเล่าส่วนหนึ่งในงานประติมากรรมครั้งนี้ว่ามีทั้งชิ้นงานที่เกี่ยว เนื่องงานชุดก่อนเป็นโครงสร้างเดียวกัน แต่ขยายให้เติบโตขึ้นมีความงอกงามมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นผลงานที่ชื่อ ปิติสุข เป็นความรู้สึกในยามที่ไหว้พระ นึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรมทำให้รู้สึกเป็นสุข เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในปีนี้ เป็นต้นและจากผลงานที่เตรียมเผยแพร่ครั้งนี้ นับเป็นอีกโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสใกล้ชิดผลงานศิลปะของศิลปิน.

วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2553www.dailynews.co.th

Advertisements