ปีล่าเสือ

ดวงตะวันดวงเดิมเริ่มปีใหม่
แค่คืนวันผันไปไม่อยู่ที่
สมมุติช่วงเวลาฤกษ์นาที
เราก็มีความหมายไปกับมัน

ตั้งสมมุติตามสมมุติติดสมมุติ
ทั้งมนุษย์ทั้งเวลาล้วนน่าขัน
วิเศษสร้างสรรพาสารพัน
แต่แล้วต่างติดตันอัตตาตน

เอาตนเป็นมาตรวัดบรรทัดใหญ่
มีเหตุผลแต่ก็ไม่ใช้เหตุผล
ถืออำนาจบาตรใหญ่เป็นไกกล
ศักดิ์ศรีความเป็นคนไม่เคยมี

จึงความดีความชอบต้องบอบช้ำ
ความชั่วช้าสาริยำเข้าข้ามขี่
แก้ปัญหาปลายเหตุไม่เสร็จที
คือปัญหาข้ามปีที่บานปลาย

จึงปีเสือได้ดูเสือสู้กัน
พัลวันล้มคว่ำคะมำหงาย
ดวงตะวันสีทองจงผ่องพราย
ช่วยทำลายช่วยขจัด…เสืออัตตา!.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

คอลัมน์ข้างคลองคันนายาว วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2553 http://www.dailynews.co.th

Advertisements