ศิลปกรรมร่วมสมัย (Thai Contemporary Art 2009)

ในความโดดเด่นของศิลปะนอกเหนือจากจะเป็นสื่อสร้างความสุขใจให้กับผู้ที่ได้ สัมผัสชื่นชมแล้ว ศิลปะยังมีความหมายต่อสุขภาพมีส่วนช่วยผ่อนคลายความกังวลในเรื่องความเจ็บ ป่วยและด้วยคุณค่าดังกล่าวต่อเนื่องจากนี้จวบสิ้นเดือนมกราคม 2553 ภายในโรงพยาบาลปิยะเวทได้เผยแพร่แสดงผลงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย (Thai Contemporary Art 2009) ให้ชื่นชมใกล้ชิด

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทยที่กำลังเผยแพร่ภายในโรงพยาบาลปิยะเวทครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดแสดงนำหลากหลายผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ตลอดจนผลงานของศิลปินที่มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องกว่า 30 ผลงานเผยแพร่ เพื่อเป็นสื่อสร้างความสุขทางใจ คลายความเครียดความกังวล

อีกทั้งยังสร้างสีสันบรรยากาศที่ดีผ่านงานศิลปะให้กับผู้ป่วยและญาติได้ สัมผัสขณะรอรับบริการ นอกจากนี้ตลอดช่วงแสดงนิทรรศการผู้ชื่นชอบสนใจศิลปะยังสามารถแวะเวียนมา เยี่ยมชมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์และสืบสานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน

“การดูแลรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความสำคัญควบคู่กันซึ่งศิลปะนั้นมี ส่วนช่วยรักษาดังกล่าว ในการนี้ทาง รพ.เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของศิลปะควบคู่กับการรักษาผู้ป่วย โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทยที่จัดแสดงในโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้น” ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลปิยะเวท กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า นอกจากการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาด้วยศิลปะยังเป็นการรักษา อีกแนวทางที่สามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยหายจากความเจ็บป่วยและนอกจากวัตถุ ประสงค์หลักที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปะ

การแสดงศิลปะครั้งนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผู้ป่วย ญาติรวมถึงผู้ใช้บริการได้สัมผัสความอบอุ่นความรู้สึกเบิกบาน คลายความวิตกกังวลความเครียดห่างหายจากอาการเจ็บป่วย อีกทั้งยังมีความหมายต่อการอนุรักษ์ศิลปะที่ดีงามให้ยั่งยืนก่อเกิดการเรียน รู้การสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน

“จากที่กล่าวความสัมพันธ์ของการเจ็บป่วยของมนุษย์ร่างกายคนเรานั้นมีความ สัมพันธ์กันทั้งร่างกาย และจิตใจ เห็นได้จากเรื่องของความเครียดซึ่งก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา การสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินเป็นส่วนหนึ่งช่วยผ่อนคลายเครียด กังวลซึ่งผู้ที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลมาด้วยความทุกข์ แต่เชื่อว่าเมื่อมาพบเห็นผลงานศิลปะก็จะช่วยให้มีความสุขขึ้น”

ส่วนภาพผลงานทรงคุณค่าที่นำมาแสดงครั้งนี้ รศ.สน สีมาตรัง ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้มีความหลากหลายทั้งแนวความคิด เทคนิคการสร้างสรรค์ ศิลปะทุกชิ้นเป็นดั่งตัวแทนของศิลปินมีทั้งรูปแบบ บุคลิก อารมณ์ ความคิด ฯลฯ โดดเด่นมีเอกลักษณ์ซึ่งก็เป็นอีกโอกาสที่ดีที่จะได้ศึกษาสัมผัสผลงานศิลปะ ใกล้ชิด อีกทั้งคุณค่าของศิลปะยังมอบความสุขใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็น.

ที่มา…www.dailynews.co.th

Advertisements