การสะสมพระเครื่อง

การสะสมพระเครื่องในปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตพอสมควร สมัยก่อนการสะสมพระเพราะเชื่อและศรัทธาในพระเกจิอาจารย์ พระเครื่องนั้นๆ หรือเพราะต้องการศึกษาศิลปะเพื่อการอนุรักษ์ แต่ในปัจจุบันมีเรื่องของคุณค่าคือราคาของพระเครื่องเป็นปัจจัยบวกเข้ามา เปลี่ยนเป็นธุระกิจเต็มรูปแบบ ทำให้วงการพระเครื่องคึกคักและตื่นตัวพอสมควร เพราะการสะสมพระเครื่อง นอกจากมีคุณค่าทางด้านจิตใจแล้ว การสะสมพระเครื่องอย่างถูกหลักสากลแล้ว ราคาพระเครื่องมีแต่เพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Advertisements