Tagged: งานประกวดพระเครื่อง Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • tumamulet 1:51 pm on October 2, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: งานประกวดพระเครื่อง   

  23 พฤศจิกายน 2557 เตรียมตัวไปงานประกวดพระเครื่องจันทบุรี 

  แจ้งข่าววงการนักสะสมพระเครื่อง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เตรียมตัวไปงานประกวดพระเครื่องจันทบุรี ซึ่งงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ดำเนินงานโดยชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้ทมี่ชื่นชอบในการสะสมและกเปลี่ยน อย่าลืมพบกันในงานประกวดพระเครื่อง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน(ทุ่งนาเชย)

   
 • tumamulet 1:23 pm on October 2, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: งานประกวดพระเครื่อง   

  ข่าวดีงานประกวดพระเครื่อง ของพี่น้องเมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 

  แจ้งข่าวดีงานประกวดพระเครื่อง ของพี่น้องเมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 นักสะสมในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ควรพลาดงานนี้ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โดยทีมงาน ชมรมพระเครื่องเมืองละโว้ สำหรับท่านที่ต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์สะสมพระเครื่องก็มีในงานนี้โดยมีการเปิดให้วางแผงจร ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557

   
 • tumamulet 1:42 am on August 19, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: งานประกวดพระเครื่อง   

  งานประกวดพระเครื่อง ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บริษัท ทีโอที 

  ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย.2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ท่านที่ต้องการส่งพระเครื่องในงานประกวดครั้งนี้ วันที่28 กันยายน 2557อย่าพลาด

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงานประกวดพระ ในวันอังคาร ที่ 19 ส.ค.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่มา…http://www.khaosod.co.th/

   
 • tumamulet 6:22 am on August 14, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: งานประกวดพระเครื่อง   

  รายการประกวดพระเครื่อง โรงเรียนนายร้อยสามพราน อย่าพลาดงานใหญ่ 

  รายการประกวดพระเครื่อง โรงเรียนนายร้อยสามพรานงานประกวดพระ งานนายร้อยสามพราน

  ตำรวจภูธรภาค 7 จัดการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

  กำหนดจัดงานการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับการสนับสนุนจาก นายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยม พระเครื่องพระบูชาไทย, ชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์

  รายการประกวดพระเครื่อง โรงเรียนนายร้อยสามพราน อย่าพลาดงานใหญ่ สำหรับรายการพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ที่จัดประกวดมี 4 ประเภท รวมกว่า 2,500 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และส่ง พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์เข้าร่วมประกวด ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และในวันเสาร์ที่ 16 ส.ค.2557 จะมีพิธีเลี้ยงรับรองคณะกรรมการการประกวด และการประมูลพระเครื่องพระบูชา ของรักของหวง รายได้สมทบกองทุนการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7

   
 • tumamulet 2:24 am on July 31, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: งานประกวดพระเครื่อง   

  งานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557 จังหวัดนครปฐม 

  งานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557 จังหวัดนครปฐมข่าว งานประกวดพระเครื่อง17สิงหาคม2557 จังหวัดนครปฐม

  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8632 ข่าวสดรายวัน

  พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในฐานะประธานจัดงานการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของ งานประกวดพระเครื่องตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีปรองดอง ในหมู่ประชาชนทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป และนำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

  พล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ประธานดำเนินงาน กล่าวเสริมว่า กำหนดจัดงานการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557 ณ หอประชุม ชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับการสนับสนุน จากนายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ชมรมพระเครื่อง ท่าพระจันทร์ นักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยทั่วประเทศ

  สำหรับรายการพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ที่จัดประกวดมี 4 ประเภทรวมกว่า 2,500 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และส่งพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์เข้าร่วมประกวด ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และในวันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2557 จะมีพิธีเลี้ยงรับรองคณะกรรมการการประกวดและการประมูลพระเครื่องพระบูชาของรักของหวง เพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุน การประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ของตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 7 ต่อไป

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.